Vänta, datorn ”tänker” eller laddning pågår

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot till exempel ryggen eller överarmen.
– Gör långsamma cirkelrörelser medurs med fingret.

illustration för signalen vänta, datorn "tänker" eller laddning pågår