Teori

Här presenteras modeller och teorier som vi bedömt särskilt viktiga i arbetet med personer som har dövblindhet och som återkommer på flera ställen i vägledningen:

Livsomställningsteorin beskriver processen med att anpassa sig när livet och livsvillkoren förändras. Teorin är väl undersökt utifrån ett dövblindperspektiv. Flera nordiska projekt har genomförts och flera böcker har skrivits. De senare kan beställas eller laddas ner via Nkcdbs huvudsida under fliken Kunskapsbank/publikationer. Ett nytt metodmaterial på norska kommer att översättas till svenska hösten 2016.

I högermenyn finns också texter kring ”Sinnenas samspel” och om ”Socialt samspel och kommunikation”. Att leva med dövblindhet innebär alltid ett hot mot det sociala samspelet och kommunikation och detta beror på att våra två viktiga fjärrsinnen båda är nedsatta och samspelet mellan alla sinnen därmed påverkas. Att ha grundläggande kunskap om dessa områden blir därför viktigt.