Teori

Här presenteras modeller och teorier som vi bedömt särskilt viktiga i arbetet med personer som har dövblindhet och som återkommer på flera ställen i vägledningen:

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – ett redskap som världshälsoorganisationen WHO tagit fram för att bedöma hela den livssituation en person befinner sig i och hur olika saker både hos personen och omgivningen påverkar. Vägledningen innehåller de delar som är särskilt viktiga när det handlar om dövblindhet.

Hela ICF finns på Socialstyrelsens hemsida ICF-boken . Den ligger också på WHO:s hemsida ICF-boken på engelska

Livsomställningsteorin beskriver processen med att anpassa sig när livet och livsvillkoren förändras. Teorin är väl undersökt utifrån ett dövblindperspektiv. Flera nordiska projekt har genomförts och flera böcker har skrivits. De senare kan beställas eller laddas ner via Nkcdbs huvudsida under fliken Kunskapsbank/publikationer. Ett nytt metodmaterial på norska kommer att översättas till svenska hösten 2016.

Nationella modellen för öppna prioriteringar har tagits fram vid Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet och syftar till att hjälpa sjukvården att följa riksdagens beslut om hur prioriteringar inom vården ska göras. Modellen presenteras mer här: Nationella modellen för öppna prioriteringar

I högermenyn finns också texter kring ”Sinnenas samspel” och om ”Socialt samspel och kommunikation”. Att leva med dövblindhet innebär alltid ett hot mot det sociala samspelet och kommunikation och detta beror på att våra två viktiga fjärrsinnen båda är nedsatta och samspelet mellan alla sinnen därmed påverkas. Att ha grundläggande kunskap om dessa områden blir därför viktigt.

I högermenyn finns även en länk till Nkcdbs forskningsöversikt.