Personer med dövblindhet bör prioriteras högt

Dövblindhet är en funktionsnedsättning som vi menar bör ges högre prioritet än om syn- och hörselnedsättningen bedöms var för sig. Detta för att konsekvenserna av att båda fjärrsinnena är nedsatta blir så stora, inte minst när det gäller möjligheten till kommunikation, information och orientering/mobility. Dessutom handlar det ofta om progressiva förlopp där syn och/eller hörsel gradvis försämras. Den sammanlagda svårigheten blir alltså större än om funktionsnedsättningarna bedöms var för sig. Här blir ett plus ett betydligt mer än två.

När vi säger detta lutar vi oss mot det beslut som riksdagen fattat kring hur vården ska prioritera. Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet har tagit fram en nationell modell för öppna prioriteringar som införs i allt fler av våra landsting. Modellen finns beskriven under fliken  Teori