Rättigheter

Det finns en mängd konventioner, lagar, föreskrifter och riktlinjer som beskriver och reglerar hur samhälle ska fungera. Att alla har samma värde och ska ha möjlighet till delaktighet är tydligt när man läser dessa. Här har vi samlat sådant som kan vara viktigt att känna till när man arbetar med eller har dövblindhet.

På Nkcdb:s huvudhemsida finns en lista över kontaktpersoner i regionerna som har ett specifikt uppdrag kring dövblindfrågor. Dessa har kunskap kring förutsättningarna i de egna regionen.