Syfte och mål

Dövblindhet påverkar en människas hela liv och får omfattande konsekvenser, både fysiskt och psykiskt. Men en människa är så mycket mer än sin funktionsnedsättning, en individ med drömmar, önskemål och rätt att delta i samhället. Personer med dövblindhet behöver stöd för att kunna leva ett aktivt liv på sina egna premisser.

Vägledningen är tänkt att vara ett stöd för personer som på olika sätt möter och arbetar med målgruppen, oavsett om de finns i kommuner, landsting, staten (exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) eller hos privata aktörer. Även andra, till exempel anhöriga och brukarorganisationer, kan ha nytta av materialet.

Eftersom varje region och kommun är suverän i att fatta beslut om ambitionsnivå och organisation så länge gällande lagar och föreskrifter följs är vägledningen endast en rekommendation.