Om vägledningen

På många håll i landet finns verksamheter som uttryckt ett stort behov av en dövblindspecifik vägledning, både för att kunna identifiera personer med dövblindhet och för att kunna erbjuda relevant habilitering och rehabilitering. Behovet gäller alla åldrar, från små barn till äldre.

Därför har Nkcdb i samverkan med forskare, professionella, brukare och anhöriga initierat ett långsiktigt metodarbete med att ta fram en sådan. Här ska teori, praktik och egen erfarenhet av att leva med dövblindhet mötas. Målet är att alla som professionellt arbetar med gruppen ska hitta kunskap och metoder för att kunna möta personer med dövblindhet och deras anhöriga  på ett bra sätt.

Vägledningen  är långt ifrån färdig. Arbetet pågår kontinuerligt och så fort nytt material finns färdigt kommer det att publiceras. Det som redan ligger ute kommer att med jämna mellanrum granskas och uppdateras utifrån ny kunskap. I högermenyn finns processen beskriven. Där finns också bakgrund, syfte och mål samt en guide till hur vägledningen kan användas.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med Helene Engh; helene.engh@nkcdb.se eller på telefon: 0725 – 35 84 22