Socialhaptiska signaler

Haptisk perception är allt som uppfattas med kroppen, till exempel beröring, om något är hårt eller mjukt, om någon går förbi eller om fönstret öppnas och vinden kommer in.

Socialhaptiska signaler bygger på den haptiska perceptionen och är tänkta att fungera som ett komplement till det talade eller tecknade språket i en kommunikationssituation. Det ersätter alltså inte tal- eller teckenspråk, utan är ett komplement.

Det handlar om att skapa mening och sammanhang, få en bättre bild av situationen och rummet man befinner sig i. Det kan handla om att få veta var olika personer befinner sig i rummet, om någon skrattar, gråter eller uttrycker något annat som en seende tar in via synen,  att någon lämnar eller kommer in i rummet med mera.

Socialhaptiska signaler är  ”här-och-nu”. Det går aldrig att använda dem för att prata dåtid eller framtid. Signalerna stärker och kompletterar andra former av mellanmänsklig kommunikation. De ges genom kroppskontakt på neutrala zoner på kroppen och är bundna till situation, sammanhang, rum och orientering. Nkcdb har tagit fram ett material, som uppdateras efter hand, med signaler som är vedertagna i Sverige. Materialet hittar du här.