Här kommer det så småningom att finnas en text om orientering och förflyttning och specifika metoder för att arbeta med personer med dövblindhet.