Nätverkskarta

Att leva med dövblindhet innebär alltid att samspel, kommunikation och relationer påverkas. Det gäller på det privata planet med familj, vänner med mera, men även den arena där professionella, därläkare, sjukgymnaster, kuratorer, pedagoger med flera finns, blir  mycket större än för den som lever utan funktionsnedsättningar.

Eftersom dövblindhet alltid påverkar kommunikation och samspel med andra personer så är det inte bara mängden av relationer som blir en utmaning. Den  stora utmaningen är att få dem att fungera väl. Inte sällan ser vi att det privata nätverket krymper i takt med att dövblindheten blir allt mer påtaglig och att det professionella ökar.  Detta påverkar både personen som har dövblindhet och familjen. Detta kan du läsa mer om i projektrapporten ”För barnets bästa” samt i boken ”Dövblindhet i ett livsperspektiv”. Båda finns att beställa eller ladda ner på Nkcdb:s huvudhemsida under publikationer.

Att ha välfungerande nätverk, både privat och professionellt, är viktigt för alla. Att göra en nätverkskarta tillsammans med en person som lever med dövblindhet eller tillsammans med ett föräldrapar som har ett barn med dövblindhet kan vara ett mycket bra re-/habiliteringsverktyg. Här kan vi få indikationer på om det finns saker vi behöver erbjuda det nära nätverket för att familjen ska fungera väl. Kanske finns det en mormor som behöver stöd i sin sorg över att barnbarnet har dövblindhet? Kanske finns det grannar som behöver få information för att få en bättre förståelse? Skol- eller arbetskamrater? Chef? Lärare?

Nedan kan du ladda hem en modell över en nätverkskarta som vi utarbetat efter inspiration av en karta som används vid Helen Kellers center i New York och som bygger på att man utöver att man placerar in sina relationer även värderar dem. Detta ger oss dels en bild av hur nätverket ser ut i antal men också om de som finns i nätverket är en stöd eller en belastning.  Värderingen bygger på att man färgsätter relationerna:

  • grönt = en bra, positiv relation
  • rött = en relation som upplevs som jobbig – här måste man undersöka om personen i sig ändå är viktig för den enskilda – då bör man jobba med relationen, eller om det är en person som man kan låta relationen försvinna med alternativ om det är en funktion där man kanske kan få byta person, till exempel en handläggare där personkemin inte alls stämmer
  • blått = neutral relation. Många av de professionella relationerna bör helst vara blå. De ska kännas trygga men inte ”livsviktiga”, eg kunna vara utbytbara. Undantag professionella där man tydligt arbetar med förändringsarbete – då bör man en viss period ”vara grön” och då också vara mycket medveten om hur viktig man är! Det går då inte an att lägga över ett besök på en kollega, vilket kan fungera om man är blå. Ex: en person som precis fått en ny hörapparat och håller på att arbeta med att lära sig hur den fungerar i olika situationer, att jobba med känslorna av att vara beroende av ett hjälpmedel och vad man tror att andra tänker kring det osv – här ska helst audionomen vara grön, men när personen är trygg med sin hörapparat och behöver komma på ett återbesök för att till exempel byta slang, eller till och med få en ny hörapparat för att den gamla är utsliten så räcker det med en ”blå audionom”.

Utifrån en sådan här nätverkskarta går det att se/ge många bra insatser:

  • Vi kan se om det finns möjlighet till avlastning eller annat stöd och hjälp i det privata nätverket och om det i så fall redan fungerar eller om det krävs någon insats från oss för att det sedan skulle kunna fungera. Det kan handla om information, krissamtal till en nära anhörig som själv drabbats av sorg på grund av detta, ordinera hjälpmedel så att personen kan fungera även i ett annat hem, på en annan plats än hemma med mera.
  • Vi kan se om det är allt för många i det professionella nätverket och hjälpa till att prioritera vilka som är viktiga att ha kvar
  • Vi kan hjälpa till genom att kalla till ett samordningsmöte
  • Vi kan erbjuda oss att utse någon som samordnar det professionella nätverket

Här hittar du en tom nätverkskarta som du kan skriva ut och använda, samt ett exempel på hur den kan se ut ifylld:

nätverkskarta – tom

nätverkskarta – ifylld

Här hittar du en bild på vilka verksamheter som ofta är involverade när man har ett barn med dövblindhet i familjen. Bilden kommer från projektrapporten ”För barnets bästa?

AnsvarskartanPL3