Metoder

Under fliken Teori nämns en del modeller som här beskrivs lite mer konkret, alltså hur de kan användas i det praktiska arbetet. Det gäller bland annat hur ICF kan användas som ett kartläggningsverktyg. Här beskrivs också konkret hur man kan arbeta med vidoeoanalys för att utveckla samspel och kommunikation.  I detta avsnitt finns även  mallar för att kalla till möten eller skriva planer, länkar till material som stöttar när man vill använda sig av livsomställningsteorin som en metod i rehabiliteringsarbetet med mera.