Metoder

Här har vi samlat lite olika metoder eller verktyg som vi vet att många som arbetar med personer med dövblindhet tycker fungerar bra. Det är tex kring ICF och hur man kan använda det för att göra en bra kartläggning, hur man kan arbeta med nätverkskartor som verktyg, livsomställningsmodellen som ett sätt att finna ut var en person befinner sig i sin process mm. Vi har även lagt in en del mallar som kan användas i det praktiska arbetet.