Barn & ungdomar

Med barn och ungdomar menar vi främst tiden då man förväntas gå i grund- och gymnasieskola. Det är en lång tidsperiod som präglas av många förändringar som syftar till att på sikt kunna  bli självständig och frigöra sig från föräldrarna.

Den här sidan är under uppbyggnad.