Barn & ungdomar

Med ungdomar menar vi främst gymnasieåren. Det är en tidsperiod som präglas av att bli självständig och frigöra sig från föräldrarna.

Den här sidan är under uppbyggnad.