en äldre man med glasögon på nästan, blå skjorta med orange hjärtan. tecknadNär både syn och hörsel sviktar

Många äldre drabbas av problem med både syn och hörsel. När nedsättningarna är så grava att sinnena inte längre kan kompensera för varandra talar vi om dövblindhet.

Åldersrelaterad syn- och hörselnedsättning är inte samma sak som en dövblindhet man levt med länge men konsekvenserna i vardagen blir ofta likartade. Det går inte att tala om fördelar i det här sammanhanget men den som levt länge med sin kombinerade syn- och hörselnedsättning har hunnit utveckla strategier för att hantera det dagliga livet. Så är det sällan för den som får problem först på äldre dar. Många har dessutom inställningen att detta är en del av det naturliga åldrandet. De är i en situation där små insatser ofta kan göra stor skillnad. Det blir alltså viktigt att uppmärksamma och erbjuda dessa insatser.

Kommunikation

Hörselnedsättning beskrivs ofta som ett kommunikationsproblem. Även en synnedsättning leder till svårigheter med  kommunikationen. När båda sinnena är nedsatta blir problemen ännu mycket större. Ett plus ett blir inte två utan betydligt mer, kanske tre eller fem. Detta för att syn och hörsel samspelar med varandra. När det inte är möjligt är det framför allt känseln som får träda in.

Både syn och hörsel är viktiga för att uppfatta tal. Vi läser automatiskt av ansikte, kroppshållning och gester  hos den andre när vi lyssnar. Det är alltså inte konstigt att man hör bättre när man tar på sig glasögonen, putsar dem eller byter till nya.

En kombinerad syn- och hörselnedsättning gör det inte bara svårt att kommunicera med andra. Det blir också besvärligt att ta emot information, exempelvis läsa posten, och problem att förflytta sig självständigt. Många blir isolerade och får sämre självkänsla.

Sämre hälsa

Även hälsan riskerar att försämras, både den fysiska och psykiska. Ett exempel är risken för olyckor. Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning har:

  • tre gånger så stor risk att falla,
  • dubbelt så hög risk för lårbensbrott,
  • fyra gånger mer problem med att gå än äldre utan syn- och hörselnedsättning.
  • högre risk för depression, annan sjuklighet och för tidig död. Läs mer här.

Obs!

Kontrollera alltid att glasögon och hörapparat används och fungerar som de ska.
Ibland är problemet lätt att åtgärda. I en svensk studie hade två av fem personer i 90-årsåldern vaxpropp, hälften av dem i båda öronen.