Äldre

Med äldre menar vi både personer som har levt länge med sin dövblindhet och nu åldras med den och de som har åldersrelaterade problem med både syn och hörsel. Den senare gruppen är stor och växer i takt med att befolkningen åldras.
Trots att orsakerna till den kombinerade syn- och hörselnedsättningen är olika blir konsekvenserna ofta likartade. Det blir svårt med kommunikationen, problem med att ta till sig information, besvärligt att förflytta sig och ofta problem med hälsan, både den psykiska och den fysiska.
Ett mer lättillgängligt material riktat främst mot äldreomsorgen och anhöriga och äldre finns i äldreboken.se och i webbutbildningen äldrekursen.se.

Den här sidan är under uppbyggnad.