Äldre

Med äldre menar vi här personer som har levt med sin dövblindhet över tid och som nu åldras med den.

Vi ser att det är skillnad på denna grupp och den grupp äldre som pga ålderdom först då drabbas av kombinerad syn- hörselnedsättning.

Den här sidan är under uppbyggnad.