Behov och insatser i olika livsfaser

Vad behöver det lilla barnet för att förstå världen? Hur hanterar en ung vuxen steget att flytta hemifrån? Vad kan en äldre person göra för att behålla självständighet? Under respektive livsfas har vi samlat material som är riktat mot just den åldersgruppen. Det finns gott om exempel, konkreta tips och råd som är grundade i praktisk erfarenhet och så långt möjligt också i belagda i forskning.

Små barn

Barn & ungdomar

Vuxna

Äldre