Vad finns för hjälp att få för att självständigt kunna åka tåg?

Det finns många hinder/problem som personer med dövblindhet kan stöta på i detta sammanhang. Vi har här samlat ihop lite information som kan underlätta för en del.

Ta sig till stationen och köpa biljett

Första steget är normalt att ta sig till stationen och kunna lösa en biljett. Om personen redan dagspendlar utgår jag från att detta är något hon redan hanterar på något sätt. Annars kan redan detta vara ett oöverstigligt hinder för en del personer och på vissa platser. Det finns tekniska hjälpmedel i form av olika varianter av navigeringshjälp med GPS, om de är relevanta beror både på hur mycket synrester och hur mycket hörselrester man har, och självklart på personens egen erfarenhet, kunskap och förmågor.

Att köpa biljett kan göras på olika sätt, beroende på vem som kör tågen. Detta är i sig ett problem, att man måste veta vem som trafikerar den sträcka man vill åka, men vet man det har de flesta någon form av lösning genom att betala med mobiltelefonen, antingen via app eller sms. Själva biljettautomaterna på stationerna är för det mesta tämligen otillgängliga för personer med grava syn- och hörselnedsättningar.

Vilket spår – och var?

Nästa steg är att veta på vilket spår tåget kommer in på och kunna ta sig till det spåret. Här finns många olika appar till smarta mobiler som ger möjlighet att både se när tågen går och från vilket spår. De mest använda och tillgängliga är nog Tågtavlan. För att planera resan kan man använda ResRobot och de olika tågbolagens egna appar. Vilken som är bäst beror både på vilken syn, vilken hörsel och vilka hjälpmedel personen har, samt delvis vart i Sverige hon vill kunna resa.

Hitta på stationen

Hur man hittar fram till spåret är naturligtvis olika på olika stationer, men det kan vara bra att veta att det pågår ett projekt att göra alla stationer i Sverige tillgängliga och med en gemensam standard. Ledstråk, information i punktskrift mm ska alltså finnas och kunna kännas igen även när man kommer till en ny station. Det ger en möjlighet att lära sig hitta på nya stationer, men det innebär naturligtvis inte att man spontant kan hitta rätt om man är gravt syn- och hörselskadad och aldrig varit på just den stationen innan.

Om man planerar resan i tid finns det också för det mesta möjlighet att beställa ledsagning. Läs mera om detta på www.stationsledsagning.se.

Hitta från stationen till resmålet

Det sista steget är att hitta från stationen till sitt mål, och även detta kan för många vara ett ännu mera oöverstigligt hinder än att ta sig från hemmet till stationen i hemorten. Men får man hjälp att lära sig hitta kan precis som på hemorten hjälpmedel som GPS och ledarhund samt stationernas ledstråk underlätta.

Detta svar blev en blandning av teknik, information och metoder. Vill någon ha mera konkreta lösningar på ett specifikt problem så skicka gärna detta problem till oss!