Vaccininformation på teckenspråk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en film om att vaccinera sig mot covid-19 som är teckenspråkstolkad.

Länk till filmen: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19 (teckentolkad)