VÄLKOMMEN TILL EN TEMADAG OM

ATT LEVA MED DÖVBLINDHET

Fysiska, psykiska och sociala konsekvenser

Arbetar du med personer med förvärvad dövblindhet? Då ska du ta chansen och vara med oss en hel dag för att lyssna på vad ny forskning säger om vad dövblindheten kan ge för fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Du kommer att få lyssna på Moa Wahlqvist som är doktor i handikappvetenskap vid Örebro universitet och verksam som FoU-samordnare hos oss på Nkcdb samt Mattias Ehn som är legitimerad psykolog verksam vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Örebro universitet. De kommer att delge sina erfarenheter och vi kommer att få tillfälle att diskutera i grupp. Under dagen kommer vi också att presentera en vägledning för att arbeta med livsomställningsteorin i rehabilitering av personer med dövblindhet.

Vi vänder oss till dig som arbetar som kurator eller psykolog inom re-/habilitering i dövblindteam, syn- eller hörselvård, inom skolhälsovården och har elever med dövblindhet, inom AF-rehabilitering syn, hörsel, döv eller i annan verksamhet där man möter personer med förvärvad dövblindhet.

Datum:        23 maj 2017

Tid:              10.00 – 16.00, kaffe finns från 9.30

Plats:           Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmen, Stockholm

Kostnad:     900 kr (inkl. fika på för- och eftermiddagen samt lunch)

Sista anmälningsdag:  17 april 2017

Program 23 maj

Temadagar och seminarier

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar temadagar eller seminarier när vi ser behov av att sprida någon specifik information/kunskap eller när vi ser att det finns behov av fördjupning inom något tema. Det kan till exempel handla om utveckling av samspel och kommunikation, IKT, juridik eller en specifik diagnos.

Här kan du lämna önskemål på kommande teman och innehåll