Konferenser

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar varje år en konferens som vi kallar för ”Nationell konferens om dövblindhet”. Temat bestäms utifrån vad som är aktuellt och konferensen är öppen för alla intresserade.

Vi anordnar också temadagar, seminarier eller workshops när det finns önskemål om något specifikt tema eller när vi ser att det finns behov av fördjupning inom ett område. Det kan till exempel handla om teknik och hjälpmedel, taktil kommunikation, en specifik diagnos eller psykosociala aspekter på dövblindhet. Vi tar gärna emot förslag på innehåll och teman.

Kontaktperson: Lena Göransson

Aktuella konferenser, temadagar och seminarier