Grundkurs om medfödd dövblindhet

Målgrupp
Grundkursen riktar sig till professionella som kommer i direkt kontakt med personer med medfödd dövblindhet.

Målsättning
Målet med grundkursen är att deltagarna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter om viktiga principer i arbetet med personer som tillhör målgruppen. Dessa principer ska leda mot optimala förutsättningar för goda livsbetingelser, utveckling och lärande för personer med medfödd dövblindhet. Utbildningen skall leda fram till en förståelse av generella och specifika förutsättningar så att den enskilde deltagaren kan tillämpa principerna i det praktiska arbetet.

Den övergripande målsättningen med grundkursen är således att bidra till att det finns kompetenta partners till personer som har en medfödd dövblindhet.

Form
Grundkursen består av fysiska träffar och hemuppgifter på hemmaplan mellan träffarna. De fysiska träffarna består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar. Vi anpassar formen av grundkursen utifrån beställarens eller kursdeltagarnas behov.

Plats och hur ofta kurserna genomförs beror på behov och efterfrågan.

Vid frågor eller förfrågningar kontakta monika.estenberger@nkcdb.se

Intresseanmälan