Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Målgrupp
Grundkursen riktar sig till professionella som i sitt arbete möter personer med förvärvad dövblindhet. Det kan vara personal i verksamheter som barn- och vuxenhabilitering, syn- och hörselvård, tolktjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa.

Målsättning
Grundkursen ska bidra till goda och kompetenta medarbetare inom olika samhällsområden som personer med förvärvad dövblindhet är beroende av eller kommer i kontakt med. Deltagarna ska ges kunskap om viktiga principer, förhållnings- och arbetssätt, liksom insatser och metoder som kan skapa goda förutsättningar för personer med förvärvad dövblindhet.

Form
Grundkursen består av två tillfällen med fysiska träffar med uppgifter på hemmaplan mellan tillfällena. De fysiska träffarna (totalt 6 dagar) består av föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar.

Plats och hur ofta kurserna genomförs beror på behov och efterfrågan.

Intresseanmälan till kommande kurser