Grundkurser

Under rubriken GRUNDKURSER kan du hitta våra två olika inriktningar som vi erbjuder regelbundet efter behov och efterfrågan.

Läs mer om Grundkurs om medfödd dövblindhet
Läs mer om Grundkurs om förvärvad dövblindhet

Kontaktperson: Monika Estenberger