Externa kurser

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor anordnar grundkurser, temadagar, seminarier mm kring dövblindhet. Det finns även andra aktörer som har utbildningar kring eller som tangerar dövblindhet, bland andra Nordens Välfärdscenter, Specialpedagogiska skolmyndigheten, universitet och högskolor. Ibland kan även ett enskilt landsting anordna utbildningsdagar som i mån av plats kan ta emot sökande som inte är anställda i det egna landstinget. Vi försöker hålla oss uppdaterade om vad som finns och lägger då ut det här. Har du kännedom om en utbildning som borde finnas med så ta kontakt med Lena Göransson: lena.goransson@nkcdb.se eller på telefon: 0761-36 76 00

På följande länkar kan du finna fler intressanta kurser och seminarier: