Webbutbildningar

Här hittar du våra aktuella WEBBUTBILDNINGAR. I dagsläget erbjuder vi två kurser: ”Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet” och ”Sarepta 2 – ett utbildningsmaterial”. En ny webbutbildning som har fokus på ”Äldre med nedsatt syn och hörsel” kommer vara klar under 2019. Vi tar gärna emot förslag på teman till andra webbutbildningar.

Kontaktperson: Monika Estenberger