Webbutbildningar

Här hittar du våra aktuella WEBBUTBILDNINGAR. I dagsläget erbjuder vi endast en kurs: ”Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet”. En ny webbutbildning som har fokus på ”Äldre med nedsatt syn och hörsel” kommer vara klar under 2019. Vi tar gärna emot förslag på teman till andra webbutbildningar.

Kontaktperson: Monika Estenberger