Webbutbildningar

Här hittar du våra aktuella WEBBUTBILDNINGAR. I dagsläget erbjuder vi tre kurser: ”Barn och ungdomar med medfödd syn- och hörselnedsättning/dövblindhet” och ”Sarepta 2 – ett utbildningsmaterial” samt ”Äldre med nedsatt syn och hörsel”. Vi tar gärna emot förslag på teman till andra webbutbildningar.

Kontaktperson: Monika Estenberger