Utbildning om dövblindhet

Syn och hörsel är våra viktigaste sinnen. Vi använder dem för att ta till oss information, leva självständigt och utveckla och upprätthålla relationer till andra. När det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Det blir svårt eller omöjligt om båda är nedsatta.

Grundkurser

Här hittar du information om de grundkurser vi erbjuder med inriktning på medfödd dövblindhet respektive förvärvad dövblindhet. yyy länk

Temadagar

Har du, eller din arbetsgrupp, behov av att fördjupa era kunskaper inom ett specifikt område? Då har vi möjlighet att anordna en temadag tillsammans med er. yyy: Läs mer här länk

Konferenser

Varje år arrangerar vi en ”Nationell konferens om dövblindhet” på ett för dövblindområdet aktuellt tema. Vår heldagskonferens är öppen för alla med intresse att lära sig mer om dövblindhet. länk

Webbinarier

Utbildning online skapar möjlighet för fler att öka sina kunskaper om dövblindhet. Vid våra webbinarier möter du olika experter som delar med sig av sin kompetens, ofta i ett mer kortfattat format. Du får också möjlighet att ställa frågor direkt till den som föreläser eller Nkcdb:s egna experter. yyy: länk

Nkcdb Play

Här hittar du inspelat innehåll om dövblindhet, framförallt filmer men även tillexempel föredrag och webbinarier som vi har spelat in. I de flesta fall är vi själva avsändare, men du hittar även inspelat material från andra aktörer som vi har fått tillstånd att lägga upp. Klicka dig vidare till Nkcdb Play här

På gång (hos nkcdb xxx)

SPSM: Om dövblindhet
Nätbaserad kurs

CSUN Assistive technology conference
USA, Anaheim

Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation
Umeå

Meny