Ulrica Broddstedt på SPSM tilldelas stipendium för magisteruppsats

Porträttbild på Ulrica Broddstedt
ST: Bild på Ulrica Broddstedt, rådgivare SPSM

Stort GRATTIS till Ulrica Broddstedt som den 3 december på Internationella funktionsrättsdagen erhöll ett stipendium om 8000 kr! Hon uppmärksammas för sitt magisterexamensarbete i ämnet Handikappvetenskap med titeln ”Att kunna göra sin röst hörd – En fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation”. Stipendiet delas ut av Halmstad kommun och stipendienämndens motivering lyder:

”För många personer med funktionsnedsättning är en fungerande kommunikation helt avgörande för att kunna göra sin röst hörd och därmed ett gott liv. För de som lever med dövblindhet är kroppsliga uttryckssätt mycket väsentliga och därmed blir kommunikationskunskap och kompetens hos omgivningen avgörande. I uppsatsen analyseras personals erfarenheter och synsätt på möjligheter och svårigheter i kommunikation med dövblinda barn. Temat är synnerligen angeläget, men också komplicerat, och Broddstedt förmedlar nyanserade resultat som tveklöst bidrar till ökade kunskaper till nytta för såväl praktik som akademi.”

Halmstads kommun delar sedan 2001 ut stipendier för att främja intresse för arbete och utveckling inom det funktionshinderspolitiska området.

Här kan du ladda ned Ulrica Broddstedt uppsats ”Att kunna göra sin röst hörd – En fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation”.