Två nya kuratorstjänster på Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk

Tack vare ett statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen i början av 2021, kan föreningen Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk anställa två kuratorer på deltid, med start i dag den 8 mars och fram till 31 december 2021. 

Ytterligare en del av bidraget ska gå till att utveckla en digital plattform där alla stödsamtal kan utgå från. Föreningens förhoppning är att via de nya kuratorstjänsterna kunna bedriva ett större arbete med att samla in information, statistik, kunskap och fakta. Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk ska bland annat utreda en möjlighet att starta upp ett skyddat boende för teckenspråkiga samt genomföra en kartläggning om kvinnornas kontakt med myndigheter som avläggs i en rapport slutet av 2021.

Läs hela pressmeddelandet från Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk här

 

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, är en ideell förening som verkar för visionen ”En våldsfri värld för kvinnor som talar teckenspråk”.