Två nya böcker att beställa från Nkcdb

Två pinfärska böcker finns nu klara att ladda ner eller beställa.

vägledning bokAtt arbeta med livsomställnings­processen – en vägledning” är en bok som många som läst ”Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning – ett inre arbete över tid” frågat efter. Den handlar om att ge praktiskt stöd. . Bokens första del beskriver livsomställningsförloppet. Den andra delen är en vägledning för att kunna erbjuda rätt stöd vid rätt tidpunkt. Den tredje delen innehåller underlag till samtal.

bokomslagNu har  också den nya och uppdaterade upplagan av ”Dövblindhet i ett livsperspektiv – strategier och metoder för stöd” kommit från tryckeriet.

Boken kan ses som en grundbok om dövblindhet och riktar sig till dig som vill veta mer om konsekvenserna av att leva med denna funktionsnedsättning och de speciella livsvillkor som den medför.

Båda böckerna är gratis och kan laddas ner eller  beställas här