Turné om taktil kommunikation

I november rullar Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor och Resurscenter dövblind inom Specialpedagogiska skolmyndigheten igång en utbildningsturné om taktil kommunikation, det vill säga hur kroppen kan användas för att kommunicera med andra. Under vinterhalvåret kommer turnén att erbjuda en temadag i Örebro, Malmö, Göteborg och Umeå för att sprida kunskap om taktila anpassningar i kommunikation.

En kvinna står framför en skrivtavla och tittar på två yngre personer som sitter vid ett skrivbord. Båda har vasrin armbåge placerad på bordet och motsvarande händer har kontakt med varandra. Illustration.Temadagen riktar sig både till anhöriga och professionella. Målet är att deltagarna ska lära sig mer om hur man kan använda och anpassa taktila tecken och taktilt teckenspråk tillsammans med personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. Det kommer att vara en interaktiv dag där föreläsningar varvas med praktiska övningar och diskussioner.

Programmet omfattar användning och anpassningar av taktil kommunikation för:
• Taktil TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
• Taktil TSS (tecken som stöd)
• Taktilt teckenspråk
• Socialhaptiska signaler

Läs mer och anmäl dig till önskad ort här