Tolk

Gör så här

– Lägg J-handens handflata mot t.ex. ryggen.
– Vänd handen så att handryggen får kontakt.
– Låt handens sida ha kontakt under hela rörelsen.

Tips: Den här signalen kan Ibland upprepas växelvis fram och tillbaka.

Illustration av signalen för tolk