Tid att anmäla sig till vår nationella konferens i samarbete med Kännbart

Att utvecklas genom kultur är en mänsklig rättighet – även om du inte ser eller hör.

Arbetar du med insatser eller re-/habilitering enligt LSS, HSL eller SoL?
Välkommen till en konferens i samarbete med konstprojektet Kännbart, www.kannbart.nu

Enligt artikel 30 i FN-konventionen om för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ska de kunna delta i kulturlivet på samma villkor som andra. Lokaler, material och aktiviteter ska vara tillgängliga. Det är vad projektet Kännbart handlar om.

Ta chansen att uppleva konst utan syn och hörsel och diskutera kulturens betydelse för kommunikation, utveckling, rehabilitering och hälsa. Hur kan du i din verksamhet göra kultur möjlig och tillgänglig för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet?

Datum och tid: 11 oktober 2017, klockan 09.00 – 16.30

Plats: Armémuseum konferens, Riddargatan 13, Stockholm
Kostnad: 900 kronor
Program: Program hittar du här
Anmälan senast: 21 augusti 2017, anmäl dig här

Meny