Temadag för dig som arbetar med synrehabilitering

Två samtalande personer som sitter vid ett bord. Till vänster om bordet finns en golvkruka med en växt bredvid en golvlampa.

Lär dig mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Syn och hörsel är våra viktigaste sinnen. Vi använder dem för att ta till oss information, leva självständigt och utveckla och upprätthålla relationer till andra. När det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Det blir svårt eller omöjligt om båda är nedsatta. Därför ses dövblindhet som ett eget funktionshinder.

Dövblindhet betyder inte alltid att en person helt saknar syn och hörsel, en del har både syn- och hörselrester. Nattblindhet, kikarseende och bländningskänslighet är vanligt, liksom att hörseln eller synen försämras över tid. Ibland förekommer även ytterligare funktionsnedsättningar. En kombinerad syn- och hörselnedsättning ökar behovet av att kompensera med framför allt känseln, det taktila sinnet.

Den här temadagen vänder sig till dig som är arbetar med synrehabilitering och som i arbetet ibland möter personer som även har en hörselnedsättning. Målet är att bland annat ge en inblick i:

  • varför en förändrad syn påverkar möjligheten att höra vad andra säger
  • hur belysning och optiska hjälpmedel kan förbättra möjligheten att förstå tal
  • hur hörhjälpmedel kan göra det möjligt att använda talande synhjälpmedel
  • hur dövblindtolkning fungerar
  • hur mobilityträning kan behöva anpassas utifrån hörselförutsättningarna
  • att synhjälpmedel kan behövas för att kunna hantera sina hörhjälpmedel
  • vilket stöd Nkcdb kan erbjuda

Här hittar du programmet för temadagen

Tid: tisdag den 9 november 2021

Plats: Digitalt, länk skickas ut veckan före temadagen.

Kostnad: Temadagen kommer att vara gratis.

ANMÄL DIG HÄR

Varmt välkommen!

Meny