10 oktober 2019: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Den här temadagen vänder sig i första hand till dig som har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet. Temat för dagen är förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form. Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar.

Program och mer information

Tid: Torsdagen den 10 oktober 2019 kl 09.00 – 16.00

Plats: SPSMs lokaler, Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg

Kostnad: Dagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika. Lunch bekostas av deltagarna själva.

Sista anmälningsdag: 10 september 2019

Antalet platser är begränsat och vi kommer att prioritera en jämn fördelning mellan barn- och vuxenverksamheter.

Temadagen arrangeras av Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, Resurscenter dövblind (SPSM) och Mo Gård i samverkan.