11 mars 2020: Temadag kring medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

Målgrupp:

Vi vänder oss i första hand till er som har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet.

Innehåll:

Dagen kommer att handla om förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form. Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar inom exempelvis områdena:

  • Hur taktil utforskning ligger till grund för begreppsbildning.
  • Hur yttringar från personer med medfödd dövblindhet kan förklaras som språkliga kategorier.
  • Hur partnern kan omvandla visuellt teckenspråk till en kroppslig taktil form.

Föreläsare:

Sofi Malmgren och Jenny Näslund, specialpedagog och rådgivare på Resurscenter Dövblind, SPSM. Caroline Lindström, specialpedagog Mo Gård.

Dag och tid:

Onsdagen den 11 mars 2020 klockan 09:00-16:00

Plats:

Norrlands universitetssjukhus
Syn och hörselhabiliteringen
Akutvägen 2A, 901 85 Umeå

Kostnad:

Ingen kostnad för dagen. Vi bjuder på fika. Restauranger finns på gångavstånd och lunchen bekostas av deltagarna.

Sista anmälningsdag: 10 februari 2020.

Antalet platser är begränsat. Vi prioriterar jämn fördelning mellan barn- och vuxenverksamheter.