7 oktober 2019: Temadag för audionomer om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Syn och hörsel är våra viktigaste sinnen. Vi använder dem för att ta till oss information, leva självständigt och utveckla och upprätthålla relationer till andra. När det ena sinnet inte fungerar kompenserar vi med det andra. Det blir svårt eller omöjligt om båda är nedsatta. Därför ses dövblindhet som ett eget funktionshinder. Dövblindhet betyder inte alltid att man helt saknar syn och hörsel, en del har både syn- och hörselrester. Nattblindhet, kikarseende och bländningskänslighet är vanligt liksom att hörseln eller synen försämras över tid. Ibland förekommer även ytterligare funktionsnedsättningar. En kombinerad syn- och hörselnedsättning ökar behovet av att kompensera med framför allt känseln, det taktila sinnet.

Den här temadagen vänder sig till dig som är utbildad audionom. Syftet är att ge en inblick i vad det innebär att ha nedsatt funktion på både syn och hörsel, hur man kan anpassa metoderna och innehållet vid utprovning av hörapparater och andra hjälpmedel och vad man bör tänka särskilt på i mötet.

Efter många spännande föreläsningar erbjuder vi också en öppen diskussion för alla som är intresserade.

Tid: Måndagen den 7 oktober 2019

Plats: City Conference Center – Norra latin, Drottninggatan 71B (rum 202)

Kostnad: 800 kr

Sista anmälningsdag: 30 augusti 2019

PROGRAM 7 oktober 2019