Teleslinga

Gör så här

– Sätt pekfingrets fingertopp mot överarmen.
– Rita ett tydligt ”T” med fingret.
– Börja med det lodräta strecket.

Illustration av signalen för teleslinga