Taktila strategier vid medfödd dövblindhet — ett välkommet stödmaterial

Nu finns det ett nytt och redan efterfrågat stödmaterial om taktila strategier för dem som i sitt arbete möter barn och vuxna som har medfödd dövblindhet. Det är pedagogerna Caroline Lindström och Monika Estenberger på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor som har beskrivit hur ett arbete för att stödja lärande och umgänge genom känseln kan se ut.

Porträttfoto: Caroline Lindström, medarbetare Nkcdb.
Caroline Lindström, specialpedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

— Det är den kombinerade nedsättningen i både syn och hörsel som gör att det behövs en annan grund för lärandet. I mötet med personer som har medfödd dövblindhet handlar den grunden om att använda det taktila sinnet för att interagera och kommunicera, säger Caroline Lindström.

Mo Gård har varit en aktiv partner i arbetet med att färdigställa materialet. Syftet med samarbetet har varit att ta fram ett nytt stödmaterial med fokus på hur man kan jobba taktilt i praktiken. Författarna har här haft stöd av en referensgrupp med erfarna medarbetare på Mo Gård. En viktig del har handlat om att få fram skriftliga exempel, illustrerande bilder samt filmexempel som en del av materialet.

Porträttfoto: Monika Estenberger, medarbetare Nkcdb.
Monika Estenberger, pedagog på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

— Vi har arbetat tillsammans med det här materialet under ett par års tid. Det hela startade med att vi hade en gemensam vision om att nå ut med mera  kunskap om vad det rent praktiskt innebär att använda sitt taktila sinne. Vi upplevde att det saknades ett samlat material med konkreta exempel och råd om sådant vi ofta får frågor om, berättar Monika Estenberger.

Det färdiga materialet består av tre teman; kontakt och socialt samspel, att skapa förståelse för sin omvärld samt kommunikation. Det finns också tips på aktiviteter som en partner själv kan prova på för att förstå vad det innebär att lära sig nya saker utan att kunna stödja sig på syn och hörsel.

— Vi hoppas att materialet ska fungera både som stöd och inspiration i vardagen. Förhoppningsvis kommer de som tar del av våra råd och exempel att kunna utveckla sitt arbetssätt och i förlängningen skapa nytta för de personer som lever med medfödd dövblindhet, säger Caroline och Monika.

Ladda ned materialet ”Lärande och umgänge genom känseln — taktila strategier i mötet med barn och vuxna med medfödd dövblindhet” i vår webbutik

Läs mer om taktila strategier på vår webbplats

En lila framsida med rubrik och en illustration med en kvinna och ett barn som sitter på golvet framför mönstrade kuddar. Framsidan är flankerad av tre vita sidor med text och illustrationer.