TAKOM- nytt material om taktil kommunikation i praktiken

Nyligen publicerade Statped i Norge ett digitalt material för att underlätta arbetet med att introducera  kommunikation i taktil form. Materialet riktar sig till dem som arbetar med eller är närstående till personer som har behov av att lära sig taktila tecken.

Innehållet är upplagt i molntjänsten Padlet och innehåller instruerande och beskrivande filmer som visar tecken som utgår från det norska teckenspråket och hur de kan tas emot både visuellt och taktilt. Filmerna i materialet är organiserade i kolumner efter återkommande språksituationer som händer under en vanlig skoldag.  Det går att bläddra fram och tillbaka bland avsnitten som visar taktila och visuella tecken som hör ihop med språksituationen.

— Jag tycker att TAKOM fyller ett viktigt behov genom att praktiskt visa hur taktil kommunikation kan användas i vanliga vardagssituationer. Filmerna är både tydliga och konkreta eftersom de har spelats in i studiomiljö, vilket gör det lättare att få med sig grundprinciperna, säger Caroline Lindström, specialpedagog och sakkunnig inom kommunikation och dövblindhet på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor.

Klicka dig vidare till TAKOM-materialet här (hos padlet.com)

Statped i Norge är en statlig stödtjänst för kommuner och landskommuner, direkt underställda utbildnings- och forskningsdepartementet, med uppdrag att bidra till att nå sektorsmålen för förskola och grundutbildning.