Inlägg

porträtt på Jean-Pierrr Gagné

4 november 2020: Temadag om dövblindhet för synrehabiliterare

INSTÄLLD! Temadagen kommer att flyttas till hösten 2021. Varmt…
Elin i ljust långt hår, grå klänning och röd sjal står i en park intill en flod.

Svensk forskningsstudie om äldre

Ingen vet hur många äldre som har problem med både synen och hörseln. Nu görs en ny svensk forskningsstudie om förekomst i Sverige. — Vilka resultat man får beror på vad man undersöker och om man går efter funktionell eller medicinsk diagnos, säger Elin Lundin, doktorand vid Örebro universitet. Vi har valt att ta med personer med svår kombinerad syn- och hörselnedsättning. Deras vardag påverkas väldigt starkt. Vi tänker att resultaten kan gynna även dem med lätta eller måttliga nedsättningar.
porträtt på Jean-Pierrr Gagné

Synen otroligt viktig för förmågan att höra

Vår uppgift är att lösa problem. Inte att bota, vilket många audiologer tyvärr tycks tro, säger Jean-Pierre Gagné, professor i audiologi och en av Kanadas ledande forskare när det gäller hörselrehabilitering . − Vi fokuserar på att så långt det går återställa möjligheten att delta i de aktiviteter som är viktiga för den enskilde. Det handlar också om syn.