Inlägg

en man i keps lyfter sin rullator ombord på en grön buss

Professionella som möter äldre med dövblindhet stressade av sina många roller

Professionella som möter äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning upptäcker ofta att de måste göra mer än de är utbildade för. Plötsligt är de inte bara synpedagoger eller läkare utan också socialarbetare, anhörigstödjare, vårdguider, kuratorer eller psykologer. Många känner sig både obekväma och stressade av detta, visar en färsk kanadensisk intervjustudie.

Psykosociala insatser viktiga för att minska stressen

Nadja Högners avhandling baseras på ett frågeformulär som hon själv utvecklat.