Inlägg

Ulrica Broddstedt på SPSM tilldelas stipendium för magisteruppsats

Stort grattis till Ulrica Broddstedt som den 3 december på Internationella funktionshindersdagen erhöll ett stipendium för sitt magisterexamensarbete i ämnet Handikappvetenskap med titeln ”Att kunna göra sin röst hörd - En fallstudie om vuxnas synsätt på dövblinda barns kommunikation”.