Inlägg

Klas med kort skäggoch glasögon i ljus skorta och mörk kavaj. Bakgrunden är lila t v och brun tillhöger

Fokus på pandemins konsekvenser i Socialstyrelsens årliga lägesrapport

Socialstyrelsen redovisar på uppdrag av regeringen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen av insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, har skrivit rapporten som i år fokuserar på konsekvenserna av covid-19.
Klas med kort skäggoch glasögon i ljus skorta och mörk kavaj. Bakgrunden är lila t v och brun tillhöger

Oro för pandemins långsiktiga följder för dem som har dövblindhet

Coronapandemin är en stor utmaning för personer med dövblindhet. Många är vana vid att vara ensamma men nu har isoleringen ökat ytterligare. — Vi är oroade över de långsiktiga effekterna. Hur ser det ut nästa år? Det är först då vi kommer att se vidden av det hela, säger Klas Nelfelt, vice ordförande för Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB. Många medlemmar har avstått från mycket av sitt sociala liv, allt från medlemsaktiviteter till släktträffar. En anledning kan vara oro för att boka ledsagare, tolk eller färdtjänst eftersom dessa innebär fysisk närhet till andra människor.
Klas med kort skäggoch glasögon i ljus skorta och mörk kavaj. Bakgrunden är lila t v och brun tillhöger

Många barn har förlorat sin assistans

Institutionerna kan vara på väg tillbaks. Socialstyrelsen…
Klas med kort skäggoch glasögon i ljus skorta och mörk kavaj. Bakgrunden är lila t v och brun tillhöger

Ledsagarservice och korttidsvistelse minskar

Allt fler får insatser enligt LSS, lagen som stöd och service…