Inlägg

Många barn har förlorat sin assistans

Institutionerna kan vara på väg tillbaks. Socialstyrelsen…

Ledsagarservice och korttidsvistelse minskar

Allt fler får insatser enligt LSS, lagen som stöd och service…