Inlägg

Forskningsmetoder inom dövblindområdet - NKDB bjuder in till tre webbinarier

Under våren kommer Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) i Norge att erbjuda en serie webbinarier med stöd av sitt forskningsnätverk. Serien består av tre delar och startar torsdag 28 januari kl 12-15. Den är relevant för alla som är intresserade av kunskapsutveckling kring tjänster för personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.