Inlägg

Ingen ekonomisk jämställdhet

Kvinnor med funktionsnedsättningar har lägre löner och sämre…