Inlägg

Hans Erik Frölander föreläser

Svårigheten att förstå sig på andra en konsekvens av dövblindheten

Är problemet att förstå sig på andra människor medfött? Eller en följd av den kombinerade syn- och hörselnedsättningen som följer med Alströms syndrom? Det är en fråga som Hans Erik Frölander, psykolog vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, sökt svaret på sedan 2009. Nu lägger han fram den första doktorsavhandlingen i världen som tar upp de psykologiska konsekvenserna av denna mycket sällsynta och allvarliga dövblindsjukdom. —Det är inte så sannolikt att det handlar om medfödda svårigheter, säger han.