Inlägg

Barn och vuxna sitter tillsammans på golvet. Barnet med dövblindhet är mellan pappans knän.

Att kommunicera med barn som har dövblindhet - nu är boken här!

Nu är den här - boken om hur man gör för att kommunicera och samspela med barn som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet. "Med kroppen som redskap" visar med många exempel och tydliga bilder hur det går att både skapa och bibehålla kontakt, umgås och leka via kroppen och det taktila sinnet. Budskapet är att kommunikation alltid är möjlig.
Den svartvita bilden visar två kvinnor som skrattar. Den till vänster har kort mörkt hår, den till höger glasögon och ljust halvlngt hår.

Nordisk bok om språklig utveckling vid medfödd dövblindhet

Finns det ett taktilt språk? Vad kan de som är nära barn med medfödd dövblindhet göra för att underlätta den språkliga utvecklingen? Det är frågor som diskuteras i en ny bok från Nordens Välfärdscenter. I nitton fristående kapitel delar föräldrar, personer som arbetar med dövblindhet och forskare med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Tid och tålamod är viktiga för att kunna tyda och tolka språkliga uttryck som ofta är mycket okonventionella. Att kommunikation är glädje framgår med all önskvärd tydlighet av den här bilden, som också är bokens omslag.
Caroline i halvlångt blont hår och glasögon står, HOn bär en vit jacka med blommor över en rosa blus.

När världarna möts - personalens bidrag till språkutvecklingen

Den som ser och hör upplever världen på ett sätt. Den som har medfödd dövblindhet på ett helt annat. Att få världarna att mötas är en enorm utmaning. — Svårigheten ligger i att den ena utgår från intrycken som kommer via syn och hörsel, den andra från det som tas in taktilt, via kroppen. Detta gäller även för kommunikation och språk. — I min mastersuppsats har jag undersökt hur assistenterna bidrar till språkutvecklingen genom att anpassa kommunikationen till en kroppslig/taktil form, säger Caroline Lindström, specialpedagog vid Mo Gård LSS.