Inlägg

Mattias sitter vid datorn i mörkblå kavaj och ljus skjorta.

Var femte som inte har ett jobb har försökt begå självmord

Mer än var femte som har Ushers syndrom typ 1 och inte har ett jobb har försökt ta sitt liv. — Det är alarmerande, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Audiologiskt forskningscenter, Institutet för handikappvetenskap, i Örebro. — Det är tydligt att arbete är väldigt viktigt för hälsan.

Jobbet är en friskfaktor

Jobbet är en friskfaktor för personer med dövblindhet. Det visar den första vetenskapliga studien i världen som gjorts om sambandet mellan arbete och psykisk hälsa. - Var femte person med Ushers syndrom typ II som inte arbetar utan har sjukersättning har försökt ta sitt liv, säger Mattias Ehn, psykolog vid dövblindteamet i Stockholm och doktorand vid Audiologiskt forskningcenter, Örebro Universitet. - Det är alarmerande siffror. Min forskning visar att vi måste göra allt för att hjälpa människor att stanna kvar på jobbet.
Mattias Ehn vid datorn

Viktigt att arbeta med de psykiska konsekvenserna av dövblindhet

Dövblindhet påverkar det mänskliga varandet på en mycket grundläggande nivå. Inte minst utmanas den fysiska tryggheten. Man kan rent bokstavligt sväva i livsfara. Mattias Ehn, psykolog vid dövblindenheten i Stockholm, ser samtal som en av de viktigaste metoderna för att erövra och ta kommandot över i livet. På Nkcdb:s nationella dagar 2015 delade han och psykolog Sofia Petterson med sig av sina erfarenheter av att arbeta med psykisk hälsa.