Inlägg

Porträtt Lisbeth med kort grått hår och glasögon

Ny forskning förklarar varför hörapparaten inte alltid hjälper

Patienter med Capos syndrom riskerar att få felaktig behandling för sin hörselnedsättning eftersom de hör mycket sämre än vad audiogrammet visar. En ny vetenskaplig studie har för första gången lyckats visa varför det är så. —Detta får betydelse för behandlingen. Det är inte lönt att hålla på med hörapparater Oftast fungerar cochleaimplantat, CI, mycket bättre, säger professor Lisbeth Tranebjærg, genetiker och den ledande forskaren bakom studien. — Erfarenheterna är visserligen inte så stora men det är ändå viktigt att försöka behandling med CI.