Inlägg

Fokus på pandemins konsekvenser i Socialstyrelsens årliga lägesrapport

Socialstyrelsen redovisar på uppdrag av regeringen en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen av insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen, har skrivit rapporten som i år fokuserar på konsekvenserna av covid-19.

Institutet för handikappvetenskap bjuder in till konferenser

Institutet för handikappvetenskap, IHV, arrangerar två konferenser…

Nytt nummer av Forskning om funktionshinder pågår

Att ta fram papper att skriva på eller använda improviserade…