Inlägg

Institutet för handikappvetenskap bjuder in till konferenser

Institutet för handikappvetenskap, IHV, arrangerar två konferenser…

Nytt nummer av Forskning om funktionshinder pågår

Att ta fram papper att skriva på eller använda improviserade…