Inlägg

Språkstörning hindrar delaktighet

Den som har språkstörning riskerar att inte bli delaktig i…