Inlägg

Kent Hedesström, Kjersti Larsson och Sofi Hallström.

Med fantasi och kreativitet blir livet för brukaren bättre

Det är inte alltid det behövs så mycket. Men utan fantasi, inlevelseförmåga och kreativitet kommer man inte långt. För Mika, vars syn försämrats kraftigt, kan tredimensionella pictogram bli ett sätt att fortsätta ha koll på livet. — Det är roligt att, tillsammans med personalen, tänka ut nya lösningar, säger Kent Hedesström, pedagog vid dövblindteamet i Västra Götaland.